Igényelhető fafajok

Amerikai hárs
Tilia americana ‘Nova’

20-30 méteresre megnövő, sudaras ágrendszerű, széles tojásdad koronájú fa. Leveleit későn hullatja le. Sárga, illatos virágait júliusban hozza. Gömb alakú makk terem rajta.

További információk

Igénye:
napos-félárnyékos fekvést, üde, tápdús talajt kedvel, gyökérzete a talaj felső rétegét sűrűn átszövi, légszennyezésre egy kissé érzékeny.
Ültetése:
szoliter fának, vagy széles utak melletti fásításra ajánlott.
Előfordulása:
idegenhonos, Észak-Amerikából származik, de egész Európában elterjedt.


Ezüst hárs
Tilia tomentosa

25-30 méter magasra megnövő, szabályos, kúpos koronájú fa, felfelé törő ágakkal. Őszi lombja aranysárga. Bogernyős, sárga, erős illatú, júliusban nyíló virágát a méhek kedvelik. Gömb alakú makk terem rajta.

http://www.azevfaja.hu/evek-fai/2010

http://fabook.oee.hu/ezust-hars

További információk

Igénye:
várostűrő, félszáraz, kötött talajt kedveli leginkább, jól tűri a meleget és a szárazságot.
Ültetése:
útfásításra, parkokba, kertekbe, facsoportokba vagy szoliternek is alkalmas.
Előfordulása:
Délkelet-Európából és Kis-Ázsiából származik. A Balkán jellegzetes növénye, ami a Kárpát-medencében éri el elterjedési területének északi határát. Magyarországon főleg a városokban láthatjuk, mert szívesen telepítik díszfának. 2010-ben az Év fája volt.


Fehér eper
Morus alba

10-15 méter magasra megnövő, gömbölyded alakú fa. Csüngő, barkaszerű virága és szederszerű, fehér, ehető gyümölcse van.

http://fabook.oee.hu/feher-eper

További információk

Igénye:
talajban nem válogatós, napos meleg fekvést igényel.
Ültetése:
szoliternek és parkfának is alkalmas.
Előfordulása:
idegenhonos, az amerikai kontinensről származik. Zsenge leveleit régen nagy mennyiségben gyűjtötték a selyemhernyó tenyésztéshez tápláléknövényként.


Gömb szivarfa
Catalpa bignonioides ‘Nana’      

3-5 méteres, lapított gömbkoronájú, sűrűn ágas fajta. Virága és termése nincs.

További információk

Igénye:
talajban nem válogatós, a szárazságot jól tűri.
Ültetése:
kis utcák, légvezeték alatti területek fásítására alkalmas.
Előfordulása:
idegenhonos, az amerikai kontinensről származik.


Gömbkőris
Fraxinus ornus ‘Mecsek’

5-6 m-re is megnövő, lapított gömb koronájú, lombhullató fa. Magyarországon nemesített fajta. A Pécsett nemesített gömbkoronájú kőris sűrű, szabályos koronával és egészséges, mélyzöld lombozattal rendelkezik, mely ősszel lilásvörösre vagy narancssárgára színeződik. Májusban, lombfakadás idején hozza illatos, bugába tömörülő, krémfehér virágait.

Igénye: Nem igényes, a városi klímát is tűri, napos, meleg fekvést, laza talajokat kedvel. A talaj Ph tartalmára nem igényes, száraz, meszes helyre való.

Ültetése: Lombkorona formája miatt a légvezetékek alatti területek fásítására kiváló. Ha azt szeretnénk, hogy ne nőjön magasra, pár évente a koronáját radikálisan vágjuk vissza körkörösen.

Előfordulása: Alapfaja, a virágos kőris, hazai erdeinkben őshonos, a síksági és dombvidéki erdőtársulásokban zonálisan, a hegyvidéki erdőtársulásokban intrazonálisan fordul elő.


Hegyi juhar
Acer pseudoplatanus

15-30 méter magasra megnövő, magasra boltozott koronájú, gyors növekedésű fa. Sárga őszi lombszíneződése látványos. Zöldessárga, lecsüngő fürtökben lógó virága április-májusban nyílik.

http://www.azevfaja.hu/evek-fai/2003

http://fabook.oee.hu/hegyi-juhar

További információk

Igénye:
üde, mélyrétegű, szellőző talajt kedvel, azonban gyérebb talajokon is megél, növekedése ekkor visszafogottabb. Fényigényes.
Ültetése:
Sor-és parkfának is kiváló.
Előfordulása:
Hazánkban őshonos, hegyvidéki, bükkös erdeink fontos elegy fafaja, főleg az ország nyugati részén és a középhegységekben fordul elő. 2003-ban az Év fája volt Magyarországon.


Keskenylevelű kőris
Fraxinus angustifolia sp.

20-35 méterre is megnövő, széles kúpkoronájú fa. Ősszel a levelei a sárgától a vörösön át a liláig színeződnek.

További információk

Igénye:
üde, tápdús talajban él, de a városi klímát és a mérsékelt szárazságot tűri, a napot szereti.
Ültetése:
főleg sorfának ültetik, de parkfának is kiváló.
Előfordulása:
Dél-Európában őshonos, de elterjedt a Kárpát-medencében, hazánkban különösen a Dél-Dunántúlon, a Kisalföldön és az Alföldön.


Királydió
Juglans regia

Lapított gömbkoronájú, 15-20 méteresre is megnövő fa. Őszi lombszíne sárga vagy barna. Lombfakadás után gazdagon lecsüngő füzérvirágzat díszíti. Termése csonthéjas.

http://fabook.oee.hu/kiralydio

További információk

Igénye:
egyenletes vízellátottságú talajt kedvel, fény- és melegigényes.
Ültetése:
fontos tudni, hogy más növény, sokszor még a fű sem nem nő meg alatta, mert ún. allelopatikus hatása van. Légvezetékek alatti területek fásítására alkalmas, mert ha túl nagyra nő, a koronaágakig visszavágható.
Előfordulása:
őshazája Ázsia, feltételezhetőleg honfoglaló őseink hozták be a Kárpát-medencébe.


Kislevelű hárs
Tilia cordata sp.

20-30 méteresre megnövő, tojásdad koronájú fa. Levelei ősszel sárgák. Sárgásfehér, illatos, június-júliusban nyíló virágai mézillatúak és gyógyhatásúak. Gömb alakú makkocska terem rajta.

További információk

Igénye:
a kötött talajt kedveli leginkább, város- és szárazságtűrő.
Ültetése:
kiváló parkba, de sorfának is ültethető.
Előfordulása:
egész Európában elterjedt, a Kárpát-medencében is őshonos, a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek tipikus árnyéktűrő elegyfája. A hársméz az egyik legértékesebb mézfajta.


Korai juhar
Acer platanoides

25-30 méterre is megnövő, egyenes, karcsú törzsű, magasan elágazó, terebélyes lombú fa. Sárga őszi lombszíneződése látványos. Apró, mézillatú, zöldessárga virága felálló bogernyőben nyílik lombfakadás előtt.

http://fabook.oee.hu/korai-juhar

További információk

Igénye:
Napos, félárnyékos fekvést igényel, kedveli a nyirkos, jó vízellátottságú, mészben gazdag talajt.
Ültetése:
Parkokba, szoliterként és csoportosan is mutatós.
Előfordulása:
Hazai erdeinkben őshonos, a hegy- és dombvidéki tölgyerdők fontos kísérő fafaja, de az alföldi elegyes erdőtelepítésekben is szépen fejlődik.


Közönséges nyír
Betula pendula

Gyors növekedésű, 15-20 méterre megnövő, laza koronájú, fehér kérgű fa, lecsüngő, vékony vesszőkkel. Őszi lombja sárgás. Virágzata világoszöld színű, tömötten elhelyezkedő, a porzós barkák csüngők, a termősek fel-vagy elállók. Ősszel a barkavirágzatból világosbarna magok hullanak.

http://fabook.oee.hu/bibircses-nyir

További információk

Igénye:
sem talajban, sem klímában nem válogat, de a szárazságot nem jól tűri, fényigényes.
Ültetése:
a parknak hegyvidéki, északi jelleget ad. Belterületen ültetve figyelembe kell venni a pollenje allergén hatását.
Előfordulása:
hazánkban őshonos, síkvidéken a homoki tölgyesek és a lápterületek kísérő faja, magasabb területeken a mészkerülő lombos erdőkben jellemző. 2001-ben az Év fája volt Magyarországon.


Magas kőris
Fraxinus excelsior sp.

20-40 méteresre is megnövő, széles kúpkoronájú fa. Levelei ősszel sárgák, nagyon későn hullanak le, rendszerint az első fagyokig kitartanak. Virágbugái vörösesbarnák.

http://fabook.oee.hu/magas-koris

További információk

Igénye:
a szennyezett levegőt és a szárazságot is tűri, melegkedvelő fa, fiatalon mérsékelten árnytűrő, később erősen fényigényes.
Ültetése:
utcai sorfának, parkfának kiváló. Fontos, hogy jó termőhelyre ültessük, mert az utóbbi időben egy gombabetegség károsítja a gyengébb termőhelyen lévő kőriseket.
Előfordulása:
egész Európában és a Kaukázusban is őshonos faj, hazánkban a középhegységekben gyakori.


Nagylevelű hárs
Tilia platyphyllos

30-40 magasra is megnövő, szabályos kúp, később széles tojásdad koronájú fa. Illatos, sárgászöld virága júniusban nyílik, jó mézelő, mézét a népi gyógyászat előszeretettel alkalmazza. Kicsi, gömb alakú makkocska terem rajta.

http://fabook.oee.hu/nagylevelu-hars

További információk

Igénye:
kevésbé várostűrő, a tápdús, kötött talajt és a párás levegőt kedveli, a szárazságot és a túlzott meleget nehezen viseli.
Ültetése:
szoliternek, vagy facsoportokba, parkokba is ültethető.
Előfordulása:
Közép- és Dél-Európában elterjedt faj. A Kárpát-medencében őshonos, jellegzetesen elegyfa, amely főleg gyertyános-tölgyesekben és ártéri ligeterdőkben gyakori. Hosszú életű fa, Európa szerte élnek ezer évesnél is idősebb példányai.


Platán
Platanus x hispanica

35 méteresre is megnövő fa. Apró fejecske virágzat jellemzi. Párosával növő, 2,5 centiméteres, barna gömb termést hoz.

http://fabook.oee.hu/platan

További információk

Igénye:
tápdús, üde, mélyrétegű talajban gyorsan növekszik.
Ültetése:
nagy helyet igényel, ezért széles utcák, nagy parkok fásítására alkalmas.
Előfordulása:
alapfajai Kis-Ázsiában és Észak-Amerikában honosak, egyike a legnépszerűbb díszfáknak, gyakran találkozhatunk vele parkokban.


Puszta szil
Ulmus pumila ‘Puszta’

10-12 méter magasra megnövő, alacsonyan elágazó, gyors növekedésű fa. Kétivarú, fehér virágai csomókban, lombfakadás előtt jelennek meg.

http://fabook.oee.hu/turkesztani-szil

További információk

Igénye:
Kevés gondozást igényel, napos helyen érzi jól magát, mély termőrétegű, jó vízellátottságú
talajban kiválóan fejlődik, de tűri a szárazságot is.
Ültetése:
Nagyobb parkokba kiváló.
Előfordulása:
Eurázsiai származású, a szilfavésznek ellenálló fafaj.


Szivarfa
Catalpa bignonioides 

10-15 méterre megnövő, gömbölyded koronájú fa. Virágja fehér párta, harang alakú, belül sárga csíkokkal és barnásvörös pettyekkel; nagy, felálló bugákban június-júliusban nyílik. 20-30 centiméteres, szivar alakú termést hoz.

További információk

Igénye:
jó vízellátottságú talajba, napos, meleg, szélvédettebb helyre ültessük.
Ültetése:
parkfának, sorfának egyaránt alkalmas.
Előfordulása:
idegenhonos, az amerikai kontinensről származik